Struktura organizacyjna

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888 

(Informacja o wewnętrznych numerach telefonów poszczególnych komórek organizacyjnych MS: 22 52 12 888)


Organy działające przy Ministrze Sprawiedliwości


Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości

 

O dokumencie