Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce

II Raport o implementacji i upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce jest wynikiem prac międzyresortowej Komisji ds. międzynarodowego prawa humanitarnego. Komisja działa na mocy Zarządzenia nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.05.2004r. jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów; w jej skład wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem opracowania jest dokonanie przeglądu ustawodawstwa i praktyki krajowej w zakresie zgodności z normami międzynarodowego prawa humanitarnego. Raport został przyjęty przez Komisję na posiedzeniu w dniu 3.06.2011r.

O dokumencie