Księgi Wieczyste

Informacja dla klientów

Ministerstwo Sprawiedliwości  uprzejmie informuje, że nie współpracuje z żadną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w Internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia usługi związane z księgami wieczystymi na stronie https://ekw.ms.gov.pl/.

O dokumencie

Informacja dla klientów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych nie rozsyła, a także nie współpracuje z podmiotami przesyłającymi  "Obwieszczenia o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych" wraz z "zobowiązaniem do uiszczenia jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł". Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osoby, które otrzymały takie druki nie są zobowiązane do uiszczenia opłat z tego tytułu.

Elektroniczna Księga Wieczysta


Informujemy, że w każdą niedzielę w godzinach 00:00 do 9:00,  system Elektroniczna Księga Wieczysta jest niedostępny z przyczyn technicznych.

O dokumencie

Informacje ogólne

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie informatycznym.

Od 2003 r. trwa proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Planowane jest zakończenie tego procesu w grudniu 2014 r.

Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 r., wchodząca w życie od 1 lipca 2014 r. wprowadza nowe zadania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych:

 • wydaje wyciągi z księgi wieczystej, obejmujące wskazane działy księgi;
 • umożliwia składanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • w przypadku złożenia wniosku o wydanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, umożliwia wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, jeżeli posiadaj cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
 • umożliwia bezpłatne przeglądanie ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po podaniu numeru księgi wieczystej;

Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) to projekt informatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany od 2013 r., umożliwiający, poprzez system teleinformatyczny EKW, korzystanie z nowych możliwości Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

O dokumencie

Wykaz wydziałów ksiąg wieczystych

Stan na dzień (1.01.2015 r.)

O dokumencie

Opłaty

Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

od wniosków w postaci papierowej o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,

wyciągu z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,
zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

od wniosku złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,

wyciągu z księgi wieczystej:

 • 5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł;
od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - 20 zł.

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), opłaty należy uiszczać na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.

Do opłat wniesionych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego doliczona będzie prowizja operatora płatności elektronicznej.

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wgląd do księgi wieczystej jest bezpłatny.

O dokumencie

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

(Prosimy drukować dwustronnie)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

 

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

 

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

 

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

 

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

 

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

O dokumencie

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)
(Prosimy drukować dwustronnie)

O dokumencie