Postępowania ogólne przed Komisją

Postępowanie ogólne przed Komisją sygn. akt IV PO 4/18

2018-03-16

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostało wszczęte postępowanie ogólne w sprawie o sygn. akt IV PO 4/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienie. Dodatkowo Komisja informuje, że zgodnie...

więcej

Postępowanie ogólne przed Komisją sygn. akt IV PO 3/18

2018-03-16

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostało wszczęte postępowanie ogólne w sprawie o sygn. akt IV PO 3/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienie. Dodatkowo Komisja informuje, że...

więcej

Postępowanie ogólne przed Komisją sygn. akt IV PO 2/18

2018-03-16

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostało wszczęte postępowanie ogólne w sprawie o sygn. akt IV PO 2/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienie. Dodatkowo Komisja informuje, że...

więcej

Postępowanie ogólne przed Komisją sygn. akt IV PO 1/18

2018-03-16

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostało wszczęte postępowanie ogólne w sprawie o sygn. akt IV PO 1/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienie. Dodatkowo Komisja informuje, że zgodnie...

więcej