Sądy powszechne

Adresy i numery telefonów

O dokumencie

Numery rachunków dochodów budżetowych sądów


O dokumencie

Ławnicy

O dokumencie

Inne dokumenty

 

O dokumencie

Pytania prawne zadane do TK oraz pytania prejudycjalne zadane przez polskie sądy do ETS – sprawy w toku

Wchodząca w życie w dniu 8 września 2016 r. nowelizacja art. 177 par. 1 ustawy kodeks postepowania cywilnego daje sądowi możliwość zawieszenia postępowania w związku z zadanym pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego lub pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Poniżej przedstawiamy zestawienie pytań prawnych skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytań prejudycjalnych zadanych przez polskie sądy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przygotowane zestawienia zawierają linki do poszczególnych spraw na stronach właściwych trybunałów. W przypadku potrzeby zapoznania się z konkretną sprawą, należy otworzyć właściwy link. W przypadku spraw połączonych w zestawieniu ujęto jedynie tzw. sprawę główną.

TK - sprawy w toku TK - sprawy w toku (liczba pobrań: 2648)

Stan na dzień: 17.01.2019 r

Stan na dzień: 17.01. 2019

O dokumencie