Informacja dla sądów o sposobie udostępniania informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z biurami informacji gospodarczej

Na podstawie § 372 ust.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych  z dnia 23.12.2015 r, w wersji obowiązującej od 1 lipca 2016 r.  celem realizacji  obowiązku z Ustawy  z dnia 9 .04. 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, opracowano standard wymiany danych (IG2BIG), który za pomocą  Platformy Integracyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości (PIMS) pozwala na przekazywanie przez sądy informacji gospodarczych do biur informacji gospodarczej. Rozwiązanie to pozwala na w pełni automatyczną i bezpieczną realizację obowiązku ustawowego.

W związku z powyższym przedstawiamy poniżej obowiązujący standard techniczny umożliwiający przekazywanie danych do Biur Informacji Gospodarczej: 

       - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

       - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

       - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

       - Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

       - Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.


Przypominamy, że rozpoczęcie przekazywania danych do biur informacji gospodarczej musi być poprzedzone   procesem rejestracji sądów i użytkowników sądów w każdym z biur osobno zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej nr DB-IV-0452-9/16 z dnia 20 czerwca 2017 r., opisującym szczegółowo proces integracji.

Standard wymiany danych (IG2BIG) Standard wymiany danych (IG2BIG) (liczba pobrań: 2155)

O dokumencie