Kontakt

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33
tel. 22 52 12 888

Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Ministra Sprawiedliwości należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33

Kierowanie korespondencji w sprawach należących do zakresu właściwości Prokuratora Generalnego (w szczególności mających za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury bądź poruszających kwestie należące do zakresu właściwości jednostek organizacyjnych prokuratury) należy wysyłać na adres:

Prokuratura Krajowa
ul Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Link do strony Prokuratury Krajowej: http://pk.gov.pl/

Skarga/wniosek nadesłana do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia podlega przekazaniu właściwemu organowi (art. 231 kpa).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Obywatela
tel. 222 500 115 - Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

tel. 22 52 12 888 lub 222 500 126 - Centrala Ministerstwa Sprawiedliwości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------