Informacja publiczna

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.
 
Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 782 ze zm.).
Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości reguluje:
Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

O dokumencie

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres Biura Komunikacji i Promocji: kontakt@ms.gov.pl
 • faksem na nr 22 23-90-867;
 • pocztą na adres:
   
 • Biuro Komunikacji i Promocji
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384.

W dziale Ministerstwo » Struktura organizacyjna na stronach zawierających opis zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są dane do kontaktu - numery telefonów i adresy e-mail. We wszystkich sprawach nie będących zapytaniem o informację publiczną należy zwracać się bezpośrednio do komórki odpowiedzialnej za dane zagadnienie.

Informacje na temat zasad korzystania z Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, zamieszczania ogłoszeń w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wykazu tłumaczy przysięgłych są dostępne w odpowiednich działach strony internetowej Ministerstwa.

O dokumencie