Oferty pracy

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Szanowni Państwo!

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane nie będą udostępniane. Aplikacje kandydatów niespełniających wymagań formalnych i kandydatów niewyłonionych zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia naboru.

O dokumencie

ZASADY NABORU ZEWNĘTRZNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zachęca Państwa do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącym zasad przeprowadzania naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z zarządzeniem nr 5/2016 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia procedur naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pragnąc zwiększyć skuteczność docierania ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej do osób niepełnosprawnych Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych do współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Organizacje zainteresowane współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości zachęcamy do kontaktu mailowego z panią Joanną Pawłowską - Joanna.Pawłowska2@ms.gov.pl.

O dokumencie