Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości

2019-03-04

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa...

więcej