Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości

2019-03-04

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości – do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Prawa Gospodarczego. We właściwości Wydziału pozostają sprawy z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, a także zagadnień ogólnego prawa gospodarczego.

Sędziowie zainteresowani delegacją są proszeni o kontakt telefoniczny / mailowy z panią Katarzyną Bombicką-Kapuścińską, Naczelnikiem Wydziału, tel. (22) 52 12 229, Katarzyna.Bombicka-Kapuscinska@ms.gov.pl  

Rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów.

powrót do listy aktualności

O dokumencie