Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro (ur. 18 sierpnia 1970 r. w Krakowie) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

W 2000 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego, na stanowisko sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego, następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 r.). W latach 2005-2007 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. W roku 2006 otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika „Wprost”.

Poseł na Sejm IV, V i VI kadencji (w latach 2003-2004 członek komisji śledczej ds. tzw. „afery Rywina”), następnie poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), gdzie zasiadał w Komisji Prawnej. W 2015 r. ponownie uzyskał mandat posła na Sejm RP. Założyciel i prezes partii Solidarna Polska.

Żonaty, ojciec dwóch synów.

Oświadczenie majątkowe

O dokumencie

Patryk Jaki

Sekretarz Stanu

Patryk Jaki (ur. 11 maja 1985 r. w Opolu) – Patryk Jaki: Wiceminister Sprawiedliwości, Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, wykładowca akademicki. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji, radny Opola V, VI kadencji. Wcześniej stowarzyszenie Stop Korupcji.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski i program dla menagerów IESE Business School w Barcelonie. Ukończył też szkolenie na Sam Houston State University.
Przewodniczący Polskiej Rady Polityki Penitencjarnej oraz twórca reformy systemu Służby Więziennej. Przeprowadził przez Sejm pierwszą po 1989 r. ustawę modernizacyjną Służby Więziennej.

Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego.

Autor projektu tzw. Rejestru Pedofilów. Twórca programu rządowego Praca dla więźniów, który o 50% zwiększył zatrudnienie skazanych w Polsce.

Przewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Twórca Polskiego Instytutu Kryminologii. Został również pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości do spraw wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i przeprowadził reformę tego systemu.

Przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. opracowania zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Był autorem nowelizacji wprowadzającej zakaz odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Laureat nagrody „Polskiego Kompasu” przyznanej przez „Gazetę Bankową” za „walkę z mafią reprywatyzacyjną”. Tygodnik Wprost przyznał mu 10 miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków. Otrzymał tytuł „Opolanina Roku 2017” w plebiscycie „Nowej Trybuny Opolskiej” za skuteczne ściąganie dużych inwestycji do regionu.

Pomysłodawca i przewodniczący komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie liczby obowiązkowych lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych. B. wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wolnego rynku.

7 lat kierował stowarzyszeniem „Młodzi Konserwatyści” - region  Opole, którego członkowie organizowali większość życia patriotycznego w regionie. Inicjowali m.in. budowę pomnika Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego, ronda Płk. Kuklińskiego, budowę największej biało-czerwonej flagi czy ustanowienia 1 marca ogólnopolskim dniem Żołnierzy Wyklętych. Patryk Jaki były inicjatorem uchwały Sejmu RP rehabilitującej płk. Ryszarda Kuklińskiego przyjętej przez Sejm w 10 rocznice jego śmierci 21 lutego 2014 r.

Autor publikacji naukowej pt. „Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym”.

Prywatnie: Żonaty. Ma syna Radka. Hobby: sport.

Patryk Jaki - wykształcenie

 

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 27311)

(dn. 30.03.2017r.)

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 3629)

(dn. 30.03.2018r.)

O dokumencie

Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Michał Wójcik

Sekretarz Stanu

Michał Wójcik - (ur. 17 kwietnia 1971 r. w Krakowie). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został wybrany na posła. Przewodniczył stałej Podkomisji Rzemiosła i Usług, zasiadał w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. W wyborach parlamentarnych w roku 2015 uzyskał mandat poselski z okręgu katowickiego. Zasiada w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Społecznej i Rodziny. Trzykrotnie wybrany na radnego do Sejmiku Śląskiego.

Żonaty, jedno dziecko.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 10395)

(dn. 31.03.2017r.)

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 3721)

(dn. 29.03.2018r.)

O dokumencie

Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu

Marcin Warchoł

Podsekretarz Stanu

Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.

Jest zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW “Dobro Wspólne”.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech w dziedzinie prawa karnego.

Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Żonaty, jedno dziecko.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 8291)

(dn. 31.03.2017r.)

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 3847)

(dn. 31.03.2018r.)

O dokumencie

Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Łukasz Piebiak

Podsekretarz Stanu

Łukasz Piebiak (ur. 28 listopada 1976 r. w Lublinie) – sędzia, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studium podyplomowe „Prawo Europejskie dla Sędziów” – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium podyplomowe „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Do chwili powołania członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” odpowiedzialny za kierowanie zespołem ds. ustroju sądów, wiceprzewodniczący zespołu informacyjnego i międzynarodowego, reprezentant Polski w pracach MEDEL (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.

Prowadził wykłady i szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikantów radcowskich i adwokackich a także  asystentów sędziów, referendarzy i urzędników sądowych.

Autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Żonaty, ojciec trzech córek i syna.

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 8332)

(dn. 30.03.2017r.)

Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe (liczba pobrań: 4106)

(dn. 28.03.2018r.)

O dokumencie

Radosław Płucisz

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości

O dokumencie