Postępowania ogólne przed Komisją

Postępowanie ogólne przed Komisją sygn. akt IV PO 4/18

2018-03-16
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostało wszczęte postępowanie ogólne w sprawie o sygn. akt IV PO 4/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienie.
Dodatkowo Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 w zw. z art. 37b  ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718 i z 2018 r. poz. 431) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki

Zarządzenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 listopada 2018 r.

Postanowienie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 grudnia 2018 r.

Wezwanie dla Pana Roberta N. Wezwanie dla Pana Roberta N. (liczba pobrań: 1760)

Wezwanie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 grudnia 2018 r.

Zarządzenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 stycznia 2019 r.

Zarządzenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 stycznia 2019 r.

Zarządzenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 stycznia 2019 r.

Zarządzenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 stycznia 2019 r.

Wezwanie dla Pana Janusza P. Wezwanie dla Pana Janusza P. (liczba pobrań: 1628)

Wezwanie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 stycznia 2019 r.

Wezwanie dla Pani Marzeny K. Wezwanie dla Pani Marzeny K. (liczba pobrań: 1617)

Wezwanie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 stycznia 2019 r.

Wezwanie dla Pana Roberta N. Wezwanie dla Pana Roberta N. (liczba pobrań: 1698)

Wezwanie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 stycznia 2019 r.

Postanowienie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 stycznia 2019 r.

Postanowienie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 stycznia 2019 r.

Postanowienie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 lutego 2019 r.

Postanowienie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 lutego 2019 r.

Postanowienie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 lutego 2019 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie