Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723, z późn. zm.).

 
Pozew - formularz „P” - obowiązujący od dnia 30 maja 2018 r.
Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD” - obowiązujący od dnia 30 maja 2018 r.
Odpowiedź na pozew - formularz „OP” - obowiązujący od dnia 30 maja 2018 r.
Pozew wzajemny - formularz „PW” - obowiązujący od dnia 30 maja 2018 r.
Sprzeciw od wyroku zaocznego - Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP” - obowiązujący od dnia 30 maja 2018 r.
Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS” - obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r.

 

O dokumencie

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

 

O dokumencie