Biuro Administracyjne

Dyrektor: Paulina Bijata

tel. 22 52 12 572
fax 22 52 12 245

W strukturze organizacyjnej Biura Administracyjnego wyodrębnia się:

  1. Wydział Inwestycji i Remontów;

  2. Wydział Administracyjny;

  3. Wydział Logistyki;

  4. Wydział Transportu.

Do zakresu zadań Biura Administracyjnego należy:

  1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i gospodarowaniem rzeczowymi składnikami majątkowymi pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 7;

  2. administrowanie nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;

  3. planowanie i realizacja zadań inwestycyjno­‑remontowych dotyczących nieruchomości pozostających w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;

  4. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno­‑gospodarczej;

  5. zapewnienie obsługi oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie zakwaterowania, transportu, poligrafii, łączności telefonicznej oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;

  6. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i przekazywaniem do zniszczenia pieczęci urzędowych Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury, notariuszy i komorników sądowych oraz pieczęci tłumaczy przysięgłych.

O dokumencie