Biuro Komunikacji i Promocji

Dyrektor:

Zastępca Dyrektora: Izabela Bogucka

tel.: 22 23-90-384
fax: 22 23-90-867

W strukturze organizacyjnej Biura Komunikacji i Promocji wyodrębnia się:

  • Zespół Prasowy;

  • Zespół Promocji;

  • Zespół Edukacji Prawnej.

Do zadań Biura Komunikacji i Promocji należy:

  • organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronie internetowej (www.arch.ms.gov.pl) i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;

  • koordynowanie udostępniania informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

  • koordynowanie działań z zakresu edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

 

O dokumencie