Departament Funduszu Sprawiedliwości

Dyrektor: Urszula Dubejko
Zastępca Dyrektora: Karolina Kucharska

Sekretariat:
tel.  (22) 23-90-340
fax. (22) 23-90-283

W skład Departamentu Funduszu Sprawiedliwości wchodzą:

  1. Wydział Planowania, Analiz i Kontroli;

  2. Wydział Obsługi Programów;

  3. Wydział Organizacji i Promocji;

  4. Stanowisko Obsługi Kancelaryjno-Biurowej;

  5. Wydział Pomocy Postpenitencjarnej oraz Obsługi Naborów Wniosków.

Do zadań Departamentu Funduszu Sprawiedliwości należy:

  • zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652 i 1010), w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności przygotowanie projektu jego planu finansowego oraz merytoryczna kontrola sprawozdań z wykorzystywania dotacji;

  • podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;

  • podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej.

O dokumencie