Departament Prawa Administracyjnego

Dyrektor: Anna Dalkowska

Zastępca Dyrektora: Witold Cieśla

Zastępca Dyrektora: Marcin Nędzi


Sekretariat:

tel.  (22) 52-12-480
fax. (22) 52-12-643
 

Do zakresu zadań Departamentu Prawa Administracyjnego należy obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718 oraz z 2018 r. poz. 431).

 

W skład Departamentu Prawa Administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział Zagadnień Rozpoznawczych (DPA-I);

  2. Wydział Zagadnień Rozpoznawczych (DPA-II);

  3. Wydział Zagadnień Rozpoznawczych (DPA-III);

  4. Wydział Procesowy (DPA-IV);

  5. Wydział Organizacyjny (DPA-V);

  6. Wydział Zagadnień Rozpoznawczych (DPA-VI);

  7. Wydział Cywilny (DPA-VII);

  8. Zespół Obsługi Kancelaryjnej (DPA-VIII).

O dokumencie