Gabinet Polityczny Ministra

Szef Gabinetu Politycznego Ministra: Jan Kanthak

tel/fax: 22 23-90-386

adresy e-mail: gpm@ms.gov.pl

Do zakresu zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy prowadzenie powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości spraw wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

 

O dokumencie