Biuro Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor: Jan Kostrzewa


W strukturze organizacyjnej
Biura Cyberbezpieczeństwa wyodrębnia się:

  • Zespół Analiz Stanu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;

  • Zespół Zarządzania lncydentami;

  • Samodzielne Stanowisko do spraw Organizacyjnych.

Do zadań Biura Cyberbezpieczeństwa należy:

  • wykonywanie zadań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, w tym wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;

  • monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości.

O dokumencie