Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego

Kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego powołanej w 2013 r. zakończyła się z dniem 11 stycznia 2016 r. W tym dniu odwołani zostali Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, jego Zastępca oraz wszyscy Członkowie.


Wszelką korespondencję dotyczącą projektów i opinii można kierować bezpośrednio do: kkpk@ms.gov.pl

O dokumencie