Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego (2009-2013)

O dokumencie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

W dniu 5 listopada 2013 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zakończyła prace nad nowelizacją części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego. Prezentowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny został przygotowany przez zespół ds. zmian w prawie karnym materialnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Dokument przedstawia poglądy Komisji kierowane do Ministra Sprawiedliwości przed rozpoczęciem przez niego prac legislacyjnych w rządzie.

Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 6653)

Uzasadnienie projektu Uzasadnienie projektu (liczba pobrań: 11430)

O dokumencie