Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację, której celem jest zwiększenie sprawności postępowania karnego oraz jego efektywności, przewiduje między innymi rozszerzenie możliwości stosowania tzw. trybów konsensualnych, wprowadza możliwość przyznania obrońcy na wniosek oskarżonego, przewiduje udział referendarzy sądowych w postępowaniu karnym, rezygnuje  z postępowania uproszczonego oraz przewiduje zmiany w zakresie podstaw zaskarżenia wyroków.

 

Prace nad projektem prowadził zespół w następującym składzie:
Przewodniczący zespołu - prof. dr hab. Piotr Hofmański,
Członkowie zespołu:  prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, SSN Michał Laskowski, Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, prof. UJ dr hab. Włodzimierz Wróbel, SSN Stanisław Zabłocki.

Z zespołem stale współpracowali: dr Małgorzata Wiaderek – Wąsek, SSA Kazimierz Postulski, Prokurator Janusz Śliwa.

 

Stan prac: w dniu 26 stycznia 2012 r. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz do organów, do których wystąpienie o opinię, jest niezbędne.

Projekt ustawy Projekt ustawy (liczba pobrań: 8607)

Uzasadnienie Uzasadnienie (liczba pobrań: 5218)

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji (liczba pobrań: 2684)

O dokumencie

W wyniku uwag nadesłanych w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wypracowała tekst normatywny projektu, uwzględniający część z uwag.

 

 

Zamieszczamy również pełne stanowisko Komisji wobec uwag, które wpłynęły do tego projektu.

 

O dokumencie