Międzyresortowa Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości

Przewodniczący Komisji: Małgorzata Wilkos

Zastępca Przewodniczącego: Jacek Janowiak

Rzecznik Dyscypliny: Krzysztof Kuk

Zastępca Rzecznika: Wojciech Ulitko

Adres Komisji do korespondencji:
00-950 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 11

Siedziba Komisji:
Warszawa
ul. Chopina 1
pokój 114
Tel. 22 23 90 434
fax: 22 23 90 259 

e-mail: rko@ms.gov.pl

O dokumencie