Rok 2013

BOF-II-3710-45/13

2013-08-28

Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
 2. Załącznik nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”
 3. Załącznik nr 2 do Umowy - „Terminy realizacji umowy wraz z kalkulacją kosztów”
 4. Załącznik nr 4 do Umowy - „Tryb prowadzenia nadzoru nad eksploatacją SDE oraz zasady odbioru usługi eksploatacji SDE”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
 2. Załącznik nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”
 3. Załącznik nr 2 do Umowy - „Terminy realizacji umowy”
 4. Załącznik nr 4 do Umowy - „Tryb prowadzenia nadzoru nad eksploatacją SDE oraz zasady odbioru usługi eksploatacji SDE”
 5. Załącznik nr 5 do Umowy - „Rzut pomieszczeń przy ul. Zwycięzców 34"
 6.  Załącznik nr 6 do Umowy - „Warunki przejęcia wykonywania usługi dozoru od obecnego Wykonawcy"
  W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 1878)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 2507)

powrót do listy aktualności

O dokumencie