Rok 2012

BOF-II-3710-31/12

2012-12-28

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego „Elektroniczne Księgi Wieczyste”, zwanego dalej Systemem, wraz z modernizacją systemu Nowa Księga Wieczysta oraz prowadzenie nadzoru nad eksploatacją, świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla Systemu i...

więcej

BOF-II-3710-30/12

2012-12-27

Przygotowanie i organizacja szkoleń dla kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z zakresu rozwijania umiejętności społecznych oraz psychologiczno-pedagogicznych

więcej

BOF-II-3710-9/12

2012-12-19

Zakup 29700 sztuk pamięci pendrive o minimalnym rozmiarze 2 GB wraz z wgraniem dostarczonych przez Zamawiającego plików.

więcej

BOF-II-3710-16/12

2012-12-12

Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, ul. Czerniakowskiej100 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-29/12

2012-12-04

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego elementów i podzespołów środowiska Mainframe

więcej
1 2 3 4 5  ...  8