Rok 2012

BOF-II-3710-29/12

2012-12-04

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego elementów i podzespołów środowiska Mainframe

 

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
  2. Załącznik nr 2 do Umowy - „Wzór miesięcznego raportu z realizacji przedmiotu umowy”
  3. Załącznik nr 3 do Umowy - „Wykaz elementów i podzespołów środowiska Mainframe”
  4. Załącznik nr 4 do Umowy - „Wykaz płatników”
  5. Załącznik nr 5 do Umowy - „Formularz cenowy”

 

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

 

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 990)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1485)

powrót do listy aktualności

O dokumencie