Rok 2008

BDG-III-3820-49/08

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-52/08

2010-10-08

Dostawa elementów aktywnych sieci i stacji zarządzania siecią.

więcej

BDG-III-3820-50/08

2010-10-08

Dostawa serwerów, urządzeń bezpieczeństwa sieciowego i oprogramowania.

więcej

BDG-III-3820-04/08

2010-10-08

Zakup usługi transmisji danych na potrzeby obsługi ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych, zapewnienia użytkownikom dostępu do centralnych i lokalnych baz danych, świadczenie usług audio i video dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz obsługi...

więcej

BDG-III-3824-14/08

2010-10-08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Wdrożenie systemu wewnętrznej Infrastruktury Klucza Publicznego na potrzeby powszechnych jednostek prokuratury”.

więcej
1 2 3 4 5  ...  5