Rok 2008

BDG-III-3824-14/08

2010-10-08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Wdrożenie systemu wewnętrznej Infrastruktury Klucza Publicznego na potrzeby powszechnych jednostek prokuratury”.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie