Rok 2007

BDG III-3820-26/07

2010-10-08

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji centralnego ogrzewania w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11 w Warszawie.

więcej

BDG-III-3823-02/07

2010-10-08

Zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości (ul. Chopina 1/ Al. Ujazdowskie 19/Al. Róż 2, ul. Czerniakowska 100, ul. Krasińskiego 65, ul. Zwycięzców 34).

więcej

BDG-III-3824-16/07

2010-10-08

Sprzątanie zewnętrzne wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3824-15/07

2010-10-08

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-III-3825-31/07

2010-10-08

Wykonanie usługi dotyczącej informatycznego opracowania sprawozdawczości statystycznej w systemie Fox Pro – do czasu wdrożenia projektowanego Systemu Informatycznego Statystyka Wymiaru Sprawiedliwości.

więcej
1 2 3 4 5  ...  10