Rok 2013

BOF-II-3710-75/13

2013-12-30

Rozszerzenie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) o procesy dotyczące obsługi należności sądowych i wykonywania orzeczeń sądowych w obszarze grzywien i innych kar pieniężnych

więcej

BOF-II-3710-74/13

2013-12-24

Tłumaczenie poświadczone na język polski dokumentów zawierających informację o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych.

więcej

BOF–II–3710-71/13

2013-12-16

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja czterech wydań Kwartalnika „Na wokandzie”

więcej

BOF-II-3710-60/13

2013-12-16

Usługa wykonywania przeglądów i obsługi serwisowej urządzeń systemów zasilania rezerwowego UPS w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy ul. Czerniakowskiej 11 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-50/13

2013-11-20

Zakup 25000 szt. pamięci pendrive o minimalnym rozmiarze 8GB

więcej
1 2 3 4 5  ...  12