Rok 2013

BOF-II-3710-75/13

2013-12-30

Rozszerzenie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) o procesy dotyczące obsługi należności sądowych i wykonywania orzeczeń sądowych w obszarze grzywien i innych kar pieniężnych

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 1043)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1548)

powrót do listy aktualności

O dokumencie