Rok 2011

BDG-II-3710-49/11

2011-12-30

Badanie ewaluacyjne mid-term i ex-post polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

więcej

BDG-II-3710-62/11

2011-12-29

Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi

więcej

BDG-II-3710-61/11

2011-12-23

Usługa rozwoju i serwisu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości (EOD MS) wraz z nabyciem praw autorskich i praw zależnych do systemu EOD MS

więcej

BDG-II-3710-44/11

2011-12-16

Wykonanie usługi dotyczącej informatycznego opracowania sprawozdawczości statystycznej z działalności resortu sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3710-59/11

2011-12-02

Zakup artykułów biurowych

więcej
1 2 3 4 5  ...  12