Rok 2011

BDG-II-3710-61/11

2011-12-23

Usługa rozwoju i serwisu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości (EOD MS) wraz z nabyciem praw autorskich i praw zależnych do systemu EOD MS

 

 

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:
 
1.  Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
2.  Załącznik nr 1 do Umowy - „Kategoryzacja wymagań systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości
3.  Załącznik nr 2 do Umowy - „Centrum serwisowe
4.  Załącznik nr 3 do Umowy - „Sposób odbioru przedmiotu umowy
5.  Załącznik nr 4 do Umowy - „Zgłoszenie wersji do odbioru
6.  Załącznik nr 5 do Umowy - „Raport z wykonywania testów
7.  Załącznik nr 6 do Umowy - „Protokół odbioru
8.  Załącznik nr 7 do Umowy - „Protokół odbioru szkolenia
9.  Załącznik nr 8 do Umowy - „Protokół zdawczo - odbiorczy
 
W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

 

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 1388)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 2003)

powrót do listy aktualności

O dokumencie