Rok 2011

BDG-II-3710-55/11

2011-11-28

Opracowanie rozwiązań z zakresu podejścia procesowego, zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele i zarządzania wiedzą w Ministerstwie Sprawiedliwośc

więcej

BDG-II-3715-13/11

2011-11-25

Analiza struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego

więcej

BDG-II-3710-51/11

2011-11-22

Dostawa 95 licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 24 miesięcy.

więcej

BDG-II-3710-58/11

2011-11-18

Przygotowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, propagującej alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (mediacje, sądownictwo polubowne) w Polsce

więcej

BDG-II-3710-52/11

2011-11-04

Dostawa w roku 2012 prasy polskiej i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  12