Rok 2011

BDG-II-3710-58/11

2011-11-18

Przygotowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, propagującej alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (mediacje, sądownictwo polubowne) w Polsce

 

Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i wdrożenie kampanii informacyjnej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, propagującej alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (mediacje, sądownictwo polubowne) - zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót do listy aktualności

O dokumencie