Rok 2011

BDG-II-3710-41/11

2011-09-23

Dostawa, montaż i uruchomienie 18 sztuk kopiarek wraz z obsługą serwisową w okresach ich gwarancji

więcej

BDG-II-3710-40/11

2011-09-05

Rozbudowa środowiska macierzy Celerra NAS NS41

więcej

BDG-II-3711-05/11

2011-09-01

Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania SAP, objęcie serwisem dla dotychczas posiadanego oraz nowego oprogramowania SAP oraz zakup usług szkoleniowych i wsparcia eksperckiego dla narzędzi analitycznych SAP BusinessObjects BI

więcej

BDG-II-3710-32/11

2011-09-01

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w zakresie umiejętności zawodowych dla osób nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

więcej

BDG-II-3710-29/11

2011-08-31

Wykonanie i dostawę materiałów promujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Priorytecie V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (część I) i zakup materiału promocyjnego dla...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  12