Rok 2011

BDG-II-3710-31/11

2011-08-11

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu wraz z rekomendacjami w zakresie: Analizy obciążenia pracą i opracowania standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie oraz opracowanie uniwersalnego narzędzia pomiaru obciążenia pracą

więcej

BDG-II-3710-25/11

2011-08-01

Dostawa sprzętu komputerowego

więcej

BDG-II-3710-37/11

2011-07-27

Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1, ul. Zwycięzców 34 i ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

więcej

BDG-II-3710-28/11

2011-07-22

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym środków transportu)

więcej

BDG-II-3710-36/11

2011-06-09

Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja 90 rodzajów broszur (łącznie 92 000 egzemplarzy) i 500 sztukplakatów, a także zakup i dystrybucja 92 stojaków reklamowych tzw. „potykaczy” oraz 210 ramek na plakaty.

więcej
1  ...  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ...  12