Rok 2011

BDG-II-3710-24/11

2011-06-08

Przygotowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, propagującej alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (mediacje, sądownictwo polubowne) w Polsce.

więcej

BDG-II-3710-26/11

2011-06-07

Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 cykli specjalistycznych szkoleń w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych dla 300 sędziów, 200 pracowników punktów obsługi interesantów w sądach oraz 200 mediatorów.

więcej

BDG-II-3710-35/11

2011-05-25

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja 8 broszur informacyjno-edukacyjnych dotyczących mediacji. (Mediacja w sprawach karnych, Mediacja w sprawach rodzinnych, Mediacja w sprawach cywilnych, Mediacja w sprawach nieletnich, Mediacja w sprawach...

więcej

BDG-II-3710-34/11

2011-05-17

Modernizacja systemu informatycznego KRK.

więcej

BDG-II-3714-2/11

2011-05-16

Zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek biurowych

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  12