Rok 2011

BDG-II-3710-20/11

2011-03-04

Wykonywanie serwisu aplikacji użytkowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

więcej

BDG-II-3710-19/11

2011-02-22

Usługa dostępu do sieci Internet

więcej

BDG-II-3711-04/11

2011-02-21

Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

więcej

BDG-II-3710-16/11

2011-02-18

Druk, oprawę i dostarczanie Monitora Sadowego i Gospodarczego.

więcej

BDG-II-3711-03/11

2011-02-11

Rozbudowa zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej Podstawowego i Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzeby systemów cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych (dot. BDG-II-3821-03/10)

więcej
1  ...  7 8 9 10 11 12  ...  12