Rok 2011

BDG-II-3710-25/11

2011-08-01

Dostawa sprzętu komputerowego

 

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

  • Dla części I przedmiotu zamówienia (różny sprzęt komputerowy):
    Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
  • Dla części II przedmiotu zamówienia (serwery):
    Załącznik nr 2 do SIWZ - „Wzór Umowy”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.
 

powrót do listy aktualności

O dokumencie