Rok 2011

BDG-II-3710-29/11

2011-08-31

Wykonanie i dostawę materiałów promujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Priorytecie V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (część I) i zakup materiału promocyjnego dla projektu „Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego (część II)

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 894)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1251)

powrót do listy aktualności

O dokumencie