Rok 2011

BDG-II-3711-05/11

2011-09-01

Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania SAP, objęcie serwisem dla dotychczas posiadanego
oraz nowego oprogramowania SAP oraz zakup usług szkoleniowych i wsparcia eksperckiego dla narzędzi
analitycznych SAP BusinessObjects BI

powrót do listy aktualności

O dokumencie