Rok 2011

BDG-II-3710-62/11

2011-12-29

Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi

 

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
a) Załącznik nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna materiałów budowlanych i narzędzi”
b) Załącznik nr 2 do Umowy - „Protokół odbioru ilościowo-jakościowy”

 

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.
 

powrót do listy aktualności

O dokumencie