Rok 2011

BDG-II-3710-49/11

2011-12-30

Badanie ewaluacyjne mid-term i ex-post polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

powrót do listy aktualności

O dokumencie