Rok 2013

BOF-II-3710-62/13

2013-10-21

Dostawa w roku 2014 prasy i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-42/13

2013-10-21

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BOF-II-3710-61/13

2013-10-18

Dostawę 230 urządzeń mobilnych do przetwarzania elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru oraz składania odręcznego podpisu przez odbiorcę przesyłki sądowej

więcej

BOF-II-3710-52/13

2013-10-16

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskich do placówek dla nieletnich.

więcej

BOF-II-3710-47/13

2013-10-16

Zapewnienie aktywnego udziału znanego i cenionego sportowca (gwiazdy sportu) podczas 4 regionalnych imprez sportowych organizowanych dla nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich i uczniów ze szkół lokalnych oraz podczas poprzedzających imprezy sportowe 4...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  12