Rok 2013

BOF-II-3710-32/13

2013-07-09

Usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej sądów powszechnych apelacji krakowskiej.

więcej

BOF-II-3710-24/13

2013-07-02

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

więcej

BOF-II-3710-33/13

2013-06-24

Dostawa narzędzi / urządzeń do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

więcej

BOF-II-3710-39/13

2013-06-24

Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – tj. elementów dokumentacji przetargowej w szczególności elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzeniem projektu umowy dla: zadania nr 1 - Organizacja...

więcej

BOF-II-3710-34/13

2013-06-24

Dostawa stolarki okiennej / drzwiowej do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

więcej
1  ...  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ...  12