Rok 2013

BOF-II-3710-26/13

2013-06-18

Wykonywanie serwisu aplikacji użytkowych oraz wykonanie modernizacji oprogramowania systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BOF-II-3710-19/13

2013-06-18

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych.

więcej

BOF-II-3710-27/13

2013-06-11

Wdrożenie workflow

więcej

BOF-II-3710-21/13

2013-05-31

Zakup usługi wsparcia eksperckiego w trakcie realizacji projektu Elektronicznego Biura Podawczego

więcej

BOF-II-3710-22/13

2013-05-24

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie 64 szkoleń/warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz opracowanie merytoryczne i przygotowanie podręcznika z tematyki szkoleń.

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  12