Rok 2013

BOF-II-3710-46/13

2013-09-20

Świadczenie usług zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej i restauracyjnej celem przeprowadzenia spotkań dla zespołu realizującego projekt „Wortal sądowy” wchodzący w skład Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości”

więcej

BOF-II-3710-35/13

2013-09-19

Usługi wsparcia w utrzymaniu, rozwoju i szkoleniu dla: Systemu Informatycznego Biurowość, Systemu Informatycznego Krajowy Rejestr Sądowy, Systemu Informatycznego Rejestr Zastawów, Systemu Informatycznego Monitora Sądowego i Gospodarczego

więcej

BOF-II-3710-51/13

2013-09-09

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym środków transportu.

więcej

BOF-II-3710-44/13

2013-09-03

Świadczenie usług archiwizacyjnych na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BOF-II-3710-45/13

2013-08-28

Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  12