Rok 2013

BOF-II-3710-46/13

2013-09-20

Świadczenie usług zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej i restauracyjnej celem przeprowadzenia spotkań dla zespołu realizującego projekt „Wortal sądowy” wchodzący w skład Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości”

powrót do listy aktualności

O dokumencie